Sürdürülebilirlik Politikası

PO.01/YT:05.01.2023/R00 VVR HOTEL Sürdürülebilirlik Yönetim Sistemi Politikası, çevresel, sosyal, kültürel, ekonomik, kalite, insan hakları, sağlık, güvenlik, risk ve kriz yönetimi temelinde;

 • Faaliyetlerimizi ve yatırımlarımızı etik kurallarımıza bağlı kalarak, çevresel, sosyal, doğal ve kültürel mirasa olan etkileri göz önünde bulundurmayı,
 • Riskleri etkin bir biçimde yöneterek, tüm süreçleri sürekli iyileştirmeyi,
 • İş sağlığı ve güvenliği konusunda sıfır kaza hedefiyle çalışmayı,
 • Şirket performansını ve kaliteli hizmet verimliliğini artırmayı,
 • Çalışanların haklarını koruyarak sağlıklı ve güvenli kaliteli iş ortamı sağlamayı,
 • Enerjiyi verimli kullanmak, çevresel dengeyi ve doğal kaynakları korumayı,
 • Ulusal çevre mevzuatı, ilgili çevre standartları ve bu alandaki en iyi teknolojileri temel alan sürdürülebilir bir çevre yönetimi politikası izlemeyi,
 • Ulusal ve uluslararası mevzuat gerekliliklerine uymayı,
 • Müşteri memnuniyetinde sürekliliği sağlamayı,
 • Tedarikçilerin sürdürülebilirlik uygulamalarına yönelik olarak geliştirmeyi,
 • Çevreye duyarlı tedarikçiler ile çalışmayı ve çevresel ürün/hizmet satın almayı,
 • Başta etik değerler ve yolsuzlukla mücadele olmak üzere, Kurumsal Yönetim ilkelerini Şirket kültürü olarak benimsemeyi,
 • Kültürel miras korumayı ve faaliyetlerinde tanıtarak en güzel şekilde yansıtmayı Sürdürülebilirlik Politikası olarak kabul etmiştir.